MOTORCLUB URK

Welk rijbewijs ben ik nodig?

Rijbewijs B

Met rijbewijs B (personenauto) bent u bevoegd voor het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kg. In bepaalde gevallen is het bovendien toegestaan een zwaardere aanhangwagen dan 750 kg te trekken met alleen een geldig Nederlands rijbewijs B. Daar zijn echter twee voorwaarden aan verbonden:

1) de aanhanger mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig;
2) de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kg. Toegestane maximum massa is het totale gewicht van het voertuig, dus bij een bedrijfsvoertuig het ledig gewicht + laadvermogen. Totale maximum massa van de combinatie is ledig gewicht + laadvermogen van de combinatie, dus zowel van trekkend voertuig als ook de aanhanger.

Rijbewijs BE

Met rijbewijs BE bent u bevoegd voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. 

Het gewicht van de aanhangwagen is niet van belang. Dat is slechts gebonden aan de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig: de maximale trekhaaklast. Die staat vermeld op het kentekenbewijs. 

Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer dan 3500 kg zijn. Alleen voor het trekkende voertuig geldt een toegestane maximum massa van 3500 kg.